Anslagstavlan

Bra länkar
SSRK
SSRK Ungdom
Rasdata
SKK
Sv JägareförbundetBesökare
besökare idag
besökare sedan 1 januari 2011Maila webmaster

© SSRK Småland
Ansvarig utgivare Morgan Thorell

Tips och idéer? Hör av dig till oss!   
Den 5 mars 2016 har styrelsen för SSRK Småland årsmöte.
Vi vet att det ute bland våra medlemmar finns många kloka synpunkter och tips på hur SSRK i allmänhet och SSRK Småland i synnerhet skulle kunna bli bättre.

Låt oss ta del av dina tips och synpunkter att diskutera och om möjligt göra något bra av. Det vi inte vet om kan vi ju inte åtgärda.
Välkommen med dina synpunkter till avdelningens sekreterare ulla.gorl.appelkvist@telia.com !